• slide_3.jpg
 • slide_1.jpg
 • slide_2.jpg

Принципи діяльності демократичних профспілок

 • Основа профспілки - член профспілки;
 • Профспілки і їх органи формуються за представницьким принципом;
 • Профспілкові органи і їх керівний склад підконтрольні і підзвітні членам профспілки;
 • Профспілкові органи і їх керівний склад створюють умови для масової участі членів профспілки в прийняті та виконанні основоположних рішень і інформуванні трудящих про виконання ухвалених рішень;
 • Профспілкові органи і їх керівний склад не допускають прояв бюрократизму та вождізму в профспілках;
 • Керівники профспілок, профспілкових організацій, об'єднань, починаючи з регіональних, обираються на керівні посади тільки таємним голосуванням;
 • Керівники національних профспілок і всеукраїнських профоб'єднань обираються не більше ніж на два терміни, за умови, що один термін обрання відповідає п'яти рокам;
 • В основі діяльності і будівництва профспілкового руху профспілкові органи і їх керівний склад опираються на професійно-виробничий принцип побудови;
 • Об'єднання працівників може відбуватися в самостійні організації по професіях: робочих професій і окремо від них - інженерно-технічних працівників і службовців або сумісно;
 • На всеукраїнському рівні профспілки об'єднуються і створюють крупніші профспілки, в структурі яких закладений принцип федерального устрою;
 • У структурі профспілок допускається утворення фракцій і асоціацій, які діють відповідно до статуту і програми профспілок;
 • Членство в профспілці добровільне. Не допускається будь-яке примушення (зокрема економічними, адміністративними або політичними методами) до вступу або виходу з профспілки;
 • Не допускається в одній профспілці перебування власників (роботодавців, адміністрації) з найманими працівниками;
 • Не допускається політизація профспілок і їх профоб'єднань, головним принципом роботи з однією або декількома партіями є наявність в їх програмних документах розділів, які забезпечують практичну реалізацію соціально-економічних інтересів найманих працівників і співпрацю з профспілками. Спільна робота по реалізації цих розділів оформляється угодою (договором) про співпрацю;
 • Вищим інтересом діяльності виборних профорганів і їх керівників повинна бути дія в ім'я інтересів членів профспілки, прав людини, прав трудящого;
 • Реалізація Демократичного кодексу профспілок вимагає нового підходу в побудові структури взаємодії профспілок і їх профоб'єднань;
 • Формування нової ідеології та визначення нового місця і ролі - це складне завдання, що вимагає зваженого підходу і ретельного вивчення ситуації, що склалася в кожній структурній ланці профспілкового утворення України;
 • Без вирішення цієї задачі реформування профспілкового руху в Україні та ефективне ведення соціального діалогу приречені на провал, що знову приведе до порушення соціального миру та викличе хвилю соціальної напруженості, яка може привести до конфліктів (страйків).
 Схема ліній Київського метрополітену
люб'язно надана Дзигуном Вадимом
(натисніть для збільшення)

 

ВППКМ – історія, мета та причини створення.

У1993-1994 роках працівники електродепо “Дарниця” та “Оболонь” Київського метрополітену пройшли процедуру колективного трудового спору. До страйку справа не дійшла – вимоги метрополітенівців були частково задоволені. Детальніше...

Исповедь

22 июня 1994 года на учредительном собрании создала Свободный профсоюз работников Киевского метрополитена (ВППКМ), председателем которого был избран я. Тогда я ещё работал машинистом электропоездов метрополитена, был председателем цехкома цеха эксплуатации электродепо “Дарница” и заместителем председателя ОПК. Подробнее...

АНАЛІЗ ПРОЕКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Фахівці Конфедерації Вільних профспілок зробили аналіз проекту Трудового кодексу України.

По перше: проект ТКУ не є цілісним документом. Ознайомлення з ним дає відчуття, що розділи виписані, різними людьми з різним життєвим світоглядом.  Детальніше...

Службовці столичного метрополітену ненароком «привласнили» мільйон

16 Березня 2012 p. 11:35

Йдеться про кошти, що отримувалися від інкасування з автоматів безконтактних карток. Детальніше...

Державні профспілки об’єднує орган державної влади!

Постановление Центрального исполнительного комитета, Совета комиссаров и Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов № 238 Об объединении Народного комиссариата труда Союза ССР с Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов.   Детальніше...